צור קשר   אירועים   אודות   חדשות  
 
חוקי עבודה
 

 

רוב חוקי העבודה דנים ישירות בשכירת עובדים שאינם אזרחים ובעקיפין בתנאי העבודה של אזרחים. אבל, יש חוקי שכר מינימום ופטורים מחוק שכר מינימום העוסקים ישירות בעבודה באופן כללי. להלן רשימה של חוקי עבודה רלבנטיים: חוק ההגנה על עובדים מקומיים, הקובע את הפרוצדורות שיש לעבור לפני ייבוא עובדים לא מקומיים (כולל פרסום קודם של התפקיד באיי מרשל והעסקתם של עובדים מקומיים מתאימים);

החוק להגנה על עובדים מקומיים (תיקון לחוק) 1987, הדורש בין השאר החזרה למולדת אחרי שנתיים של העסקה של עובדים זרים (חוץ מאזרחי ארה"ב);
חוק העובדים הזרים (שכר) 1990, הדורש ממעסיקים לתרום בכל רבעון לקרן להכשרת עובדים לאזרחי איי מרשל בסך 25 סנט לשעת עבודה המתבצעת על ידי זרים (חוץ מאזרחי ארה"ב ופלאו);
חוק תעודת הבריאות לעובדים זרים, הדורש שעובדים זרים וחברי משפחותיהם הנכנסים לאיי מרשל יקבלו וישמרו על תעודה המאשרת שאינם חולים במחלות מידבקות, כולל איידס;

חוק שכר המינימום משנת 1986 כפי שתוקן ב- 1995 הקובע שכר מינימום של 2.00$ לשעה, בתעשיות שאינן מיועדות לייצוא; ו-
חוק שכר מינימום (תיקון) משנת 1989, הפוטר מיישום חוק שכר המינימום:
עובדים זרים העובדים אצל מעסיקים בסקטור הפרטי שאושרו על ידי הממשלה הלאומית להשקיע או לעשות עסקים באיי מרשל, ו-;
מתלמדים ושוליות אזרחי מרשל. למידע נוסף בנוגע לחוקי העבודה של איי מרשל, פנו לאגף העבודה, משרד החוץ והסחר, ת.ד. 1349, Majuro, MH 96960 .
         
בניית אתרים:
רן רהב | קונסול כבוד של רפובליקת איי מרשל בישראל | טל: 03-7188555