צור קשר   אירועים   אודות   חדשות  
כללי מדיניות השקעות

 
כלכלה >

רישוי עסקים

 
כדי שאזרח זר יוכל להקים עסק באיי מרשל כבודד, כשותפות, כמיזם משותף, או כחברה (מקומית או זרה), על המשקיע לקבל קודם כל רישיון עסק משקיע זר.
טופסי בקשה לרישיון עסק משקיע זר ניתן לקבל מרשם השקעות החוץ במשרד התובע הכללי.הבקשות נבדקות על ידי המשרדים והרשויות הסקטוריאליות.

תהליך הבדיקה אינו אורך באופן רגיל יותר מארבעה עד שישה שבועות (לפעמים גם פחות).
הממשלה אינה דורשת ממשקיעים זרים לקבל כל רישיון אחר, אלא אם ההשקעות קשורות לפעולות תחת רגולאציה (למשל, עריכת דין, עיסוק ברפואה, בנקאות, דייג, מעולות דייג בסיסיות, וכד').
אם לעסק יש רישיון עסק משקיע, הוא אינו זקוק לרישיון עסק מרשות מקומית שבתחומה הוא פועל למשך שנה מיום הענקת רישיון המשקיע הזר
         
בניית אתרים:
רן רהב | קונסול כבוד של רפובליקת איי מרשל בישראל | טל: 03-7188555